Zámek LedniceZámek Lednice

Poloha: centrum Lednice

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Dnešní monumentální stavba zámku pochází z poloviny 19. století. Původně tu stávala gotická tvrz, která byla 16. století přestavěna v renesanční zámek. Tehdy byla také vybudována scenérie dnešních lednicko-valtických rybníků. Zámek znovu přebudoval v 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, který zcela přetvořil i dosavadní park. Rozčleněním plochy do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky mu dal umělý ráz. Eusebiovou přestavbou vznikl barokní zámek spolu s jízdárnou, postavenou v letech 1688 -1690 podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, kterého vystřídal Domenico Martinelli. V letech 1772 – 1776 byl zámek znovu přebudován, tentokrát v klasicistním slohu, a místo zbořeného gotického kostela sv. Jakuba byla k starému zámku přistavěna jako jeho křídlo hradní kaple sv. Jakuba s protilehlým obytným křídlem. Tím se vytvořil čestný dvůr, který se zachoval dodnes. Poslední etapa stavebních úprav započala přebudování zahradního křídla zámku v empírovém slohu v roce 1815 architektem Kornhäuselem a skončila monumentální přestavbou zámku v letech 1846 – 1858 podle návrhu mladého vídeňského architekta Jiřího Wingeműllera v pseudogotickém slohu (vystřídán Janem Heidrichem). Návštěvníci obdivují, vedle jiných pozoruhodností, samonosné točité schody, vzácný reliéf stromu života ze slonové kosti, kazetové stropy v jídelním a tanečním sále část mobiliáře.


Minaretminaret

Poloha: zámecký park

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka. Velký mecenáš umění Alois Josef I. z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšových břeven zabušených do hluboké jámy. Na těchto základech vyrostla čtyřboká jednopatrová mešita s arkádovým ochozem na sloupech v přízemí. S původní výzdobou se dodnes můžeme setkat v osmi sálech v patře. Střed budovy prostupuje třípatrová 59,39 m vysoká věž, členěná prstenci zastřešených galerií. Plášť minaretu je v prvních dvou patrech osmiboký,nejvyšší podlaží je válcové, ukončené nástavcem zaklenutým kopulí. Štíhlý jehlan na samém vrcholu minaretu je ukončen půlměsícem. Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede točité schodiště se 302 stupni. Mimořádná stavba si vyžadovala také speciální konstrukci lešení, po němž byl dopravován materiál. Na svou dobu neobvyklé řešení vzbudilo obdiv, ale i pochybnosti o jeho bezpečnosti. K této skutečnosti se váže další historka. Aby tyto obavy rozptýlil vyjel údajně jeden kaprál císařského jízdního pluku na koni po točité rampě lešení až k vrcholu minaretu, aniž by kůň projevil jakékoliv známky neklidu. Kníže byl stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl miliónů zlatých nadšen a svoji spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi.


Akvaduktakvadukt

Poloha: zámecký park

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér

Akvadukt v římském stylu, který byl součástí zavlažovacího systému parku a sloužil i jako umělý vodopád, kdy voda tekoucí v korytu na jeho vrcholu na konci volně spadala do přilehlého rybníka. Obě stavby jsou opět dílem stavitele Josefa Hardtmutha.


Jeskyně Nebe a Peklonebe_a_peklo

Poloha: zámecký park

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér

Takto se lidově nazývají umělé jeskyně v zámeckém parku a kamenná brána na cestě směrem k Minaretu. Spodní jeskyně je téměř 50 m dlouhá. Byla vybavena četnými barevnými okénky, jimiž do ní vnikalo světlo a na stěnách z neopracovaného kamene tvořilo neobvyklé optické kresby.


Janův hradjanuv_hrad

Poloha: asi 3 km od Lednice směrem na Podivín

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Umělá hradní zřícenina byla vybudována v letech 1807 – 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Byla pojmenována po Janu z Lichtenštejna, ve 14. století významném členu rodu. Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžemi má v první patře velký rytířský sál a čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami. Původně měla umělá zřícenina v přízemí psince a stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes je v jejích prostorách stálá expozice a bývá využívána městským úřadem v Podivíně jako obřadní síň.


Rybniční zámečekrybnicni_zamecek

Poloha: u Prostředního rybníka asi 3 km od Lednice směrem na Hlohovec

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér

Rybniční zámeček z roku 1816 je elegantní jednoduchá patrová budova s kuželkovou balustrádou a rizality s tympanony. Bohatší průčelí má tři francouzská okna s balkonem, obráceným k rybníku.


Hraniční zámečekhranicni_zamecek

Umístění: v obci Hlohovec u Hlohoveckého rybníka

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér, v objektu se nachází restaurace

Vybudoval jej stavitel Jan Karel Engel na bývalé hranici markrabství moravského a arcivévodství rakouského, jak o tom svědčí nápis na budově „Grenzmal zwischen Österreich und Mähren“. V současné době se zde nachází prostory restaurace hotelového komplexu Hraniční zámeček.


Tři Grácietri_gracie

Poloha: asi 4 km od Lednice na červené turistické trase směrem do Valtice

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér

Empírový zámeček navrhl lichtenštejnský stavební ředitel Jan Karel Engel, mramorem a mozaikou vyzdobili bratři Martinettiové v letech 1824 – 1825. Půlkruhová stavba má 12 jónských sloupů a obklopuje sousoší tří řeckých bohyň, které z jednoho balvanu vytesal Martin Fisher. Klieberovy sochy ve výklencích představují jednotlivé vědní a umělecké obory. Zámeček má vzadu valeně klenutý sál s malbou na stěnách.


Nový dvůrNový dvůr

Poloha: asi 3 km od Lednice na červené turistické trase směrem do Valtic

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Nový dvůr z roku 1809 je empírové hospodářské stavení, rozvržené kolem čtvercového dvora. Přední frontu tvoří arkádová zeď, ukončená po stranách portálovými vjezdy a uprostřed zdůrazněná rotundou s pilířovým ochozem,která má vpředu sál a vzadu stáj, původně určenou pro chov ovcí „merinos“. V současné době je v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov koní. V objektu je umístěno turistické informační centrum a občerstvení.


Svatý Hubertsvaty_hubert

Poloha: v Bořím lese mezi Třemi Gráciemi a Rendez-vous

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný pouze exteriér

Svatý Hubert je nejmladší stavbou L.V.A., byl postaven v roce 1855 podle návrhu Jiřího Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem. Sochařskou výzdobu provedl František Ögler. je to napodobenina gotické kaple s trojbokým oltářem a socha sv. Huberta, postavená z pískovcových kvádrů.


Rendez-vous – Dianin chrámrendez_vous

Poloha: na červené turistické trase asi 5 km od Valtic

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Rendez-vous neboli Dianin chrám postavil na nejvyšším místě Bořího lesa podle Hardmuthových návrhů architekt Hosef Kronhäusel v letech 1810-1812 pro známého vojevůdce z napoleonských válek Jana I. Zámeček má podobu triumfálního oblouku, sochy Josefa Kliebera představují denní doby a reliéfy lovecké výjevy, nápisy se obracejí k bohyni lovu Dianě.


Kolonáda na Rajstněkolonada_na_rajstne

Poloha: u hranic ČR s Rakouskem, asi 2 km od Valtic

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Kolonáda je ovlivněná podobnou stavbou ve Vídeňském Schöbrunnu, byla postavena v letech 1817-1823 jako vzpomínka na Lichtenštejny Františka Josefa ., Filipa a Aloise. Jejich památku připomínají nápisy na stěnách. Sochařskou výzdobu provedl Josef Klieber.


Zámek Valticezamek_valtice

Poloha: centrum Valtic

Zpřístupnění: veřejnosti přístupný exteriér i interiér

Původně gotický hrad z 13. století byl přestavěn na renesanční a později barokní zámek. Do dnešní podoby byl přestavěn v letech 1643–1730 podle projektů italského stavitele Domenika Martinelliho a Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Zámek tvoří třípatrová čtyřkřídlá budova s ​​konírnou, jízdárnou, galerií, barokním divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od kterých vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století. Zámecký park byl založen v roce 1727. Začátkem 19. století byla zahrada rozšířena a přebudována na přírodně krajinářský park s dalekými průhledy. Park má rozlohu 14,6 ha a roste v něm 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnáčů.


Zdroj: www.lednice.cz, www.wikipedia.org