Ubytovací řád apartmánů Kord v Lednici na Moravě

I. Při příjezdu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

II. Host při nákupu obdrží klíč od pokoje, hlavních dveří a úschovny kol. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.

III. Penzion ubytuje hosta od 14 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu bude mu účtována cena za další den pobytu.

IV. Host zodpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, a to v plném rozsahu.

V. V pokoji nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

VI. V pokojích není dovoleno používat vlastní spotřebiče, kromě těch, které slouží hostům j jejich osobní hygieně.

VII. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit správci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

VIII. Na pokojích a ve všech interiérech penzionu je přísně zakázáno kouřit. Host je povinen chovat se v objektu tak, aby nevznikl požár.

IX. V době od 22 hodin do 7 hodin je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

X. Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku před objektem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

XI. Host je povinen uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku.

XII. Cena za ubytování je splatná nejpozději v den příjezdu, pokud nebylo domluveno jinak. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě.

XIII. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali na pokojích. Majitel penzionu neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

Podpisem ubytovaného na „ubytovací listině“ je mezi hostem a majitelem ubytovacího zařízení uzavřena smlouva o ubytování podle §754 a násl. Občanského zákoníku. Dále host podpisem vyslovuje souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů, včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely a v rozsahu ubytování. Ubytovací listina obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu.

V případě jakýchkoliv dotazů, či přání se na nás můžete kdykoliv obrátit. Pokud to bude v našich silách, rádi Vám vyhovíme.

Krásnou dovolenou a příjemný pobyt Vám přeje rodina Vyhnálkova.